Banner SANFOG.com

Miesta implementácie

Sťahuj komplet katalóg


 

Miesta implementácie - Priemyselné využitie

Problém :
Prehriatie výrobných liniek môže spôsobiť ich kazenie až úplné zastavenie. Iskry spôsobené statickou elektrinou pôsobia často požiare v továrňach a skladoch. Tradičné klimatizačné zariadenia v skladoch z hľadiska ceny samotných systémov a nákladov na ich prevádzkovanie sú nevýhodným riešením. Odsávanie prachu si vyžaduje také drahé systémy, ako napr. elektrostatické usadzovacie zariadenie. Priemyselné procesy sú často sprevádzané nepríjemnými pachmi a vylučovaním chemických látok. V extrémnych alebo dlho trvajúcich horúčavách sa tradičné klimatizačné zariadenia jednoducho zastavia alebo pokazia, lebo sú vystavené nadmernému zaťažovaniu.

Riešenie :
Chladiace a zvlhčovacie systémy SANFOG zabezpečujú optimálnu teplotu a vlhkosť vzduchu, tým umožnia optimálnu prevádzku zariadení a zníženie statickej elektriny. Systém môže byť vytvorený aj pre účely konkrétnych skladov a tovární. Interiérové a exteriérové systémy SANFOG sú schopné znižovať teplotu v hocijakom závode, kde príliš vysoké teploty spôsobené strojovým parkom, produkciou alebo miestnou klímou predstavujú problém a nie je možné namontovať klimatizačné zariadenie alebo montáž takého zariadenia je príliš nákladná. Technológiu SANFOG je možné využívať v skladových priestoroch najrôznejších typov. Ich montáž a údržba je veľmi jednoduchá, aj vďaka veľmi podrobnému návodu na použitie. Automatický systém umožňuje nastaviť teploty vopred, čo je veľmi dôležité napr. v konfekčnom odvetví, mlynoch, drevárstve, kde sa na relatívnu vlhkosť a nízku teplotu vzduchu vzťahujú prísne predpisy. Využívaním zvlhčovacích systémov SANFOG môže relatívna vlhkosť vzduchu dosiahnuť až 95% bez neželanej viditeľnej vlhkosti, kým statickú elektrinu a poletujúci prach je možné tiež do značnej miery eliminovať. Systémy sú vhodné aj do tovární, kde je žiaduce eliminovanie prachu a pachu surovín, napr. v skladoch a skládkach odpadu. Systém pomáha zabezpečiť eliminovanie uvedených problémov v celom objekte, tým sa zaručuje ochrana pracovníkov aj obyvateľov okolitých obytných zón. Systém vypustí do vzduchu kvapky veľkosti mikrónov, častice ktorých obsahujú aktívny kyslík a tak odstránia prach a viažu plyny vo vzduchu. Zostáva len čistá, príjemná a prirodzená sviežosť.
SANFOG ponúka aj možnosť „predchladenia“. V tomto prípade sa jedná o ochladenie vzduchu, ktorý má nižšiu teplotu ako vonkajšia teplota. V dôsledku toho zariadenie pracuje účinnejšie, zníži sa zaťažovanie, čo predĺži životnosť, kde sa využíva delený klimatizačný systém, tam to predstavuje úsporu energie. Systém je aj automaticky regulovateľný.

Prínosy:
- úspora nákladov na vykurovanie 20-30%
- efektívne chladenie v letnom období zníženie teploty o 10-15 ° C
- optimálne dosiahnutie a riadenie rovnovážnej vlhkosti vo výrobný
obných a skladovacích halách, egalizovaná vlhkosť prostredia
- optimálne prostredie pre vodou riediteľné laky pri povrchovej úprave
- optimalizácia pracovno technologického prostredia
- zníženie prašnosti 4 - 5 x a odbúranie elektrostatického náboja vo vzduchu
- zníženie chorobnosti spolupracovníkov (zápaly horných ciest dýchacích)
- lepší stav kondície spolupracovníkov (pri úbytku vody v organizme o váhových 0,5% máme zníženú výkonosť o cca 25 - 30%)
- ekonomické posilnenie pozícií na trhu - vyššia efektivita podnikania, zníženie nákladov na nekvalitnú výrobu
- ďalšie prínosy pre vašu firmu zistíte sami a veľmi rýchlo.

RÝCHLA EKONOMICKÁ NÁVRATNOSŤ od 8 - 24 mesiacov

Výhody :
Systémy SANFOG nevplývajú nepriaznivo na strojový park, suroviny alebo ľudské zdravie. Naše produkty pochádzajú z dielne odborníkov – inžinierov, všetky zariadenia disponujú medzinárodnou kvalifikáciou kvality. Konečný produkt je svieži vzduch na pracoviskách, tak sa pracovníci cítia lepšie, neznižuje sa ich výkonnosť kvôli vysokým teplotám a nezvyšuje sa počet úrazov. Systém zabezpečuje lepšie pracovné podmienky, to vplýva priaznivo aj na efektivitu práce.

- Sklady: zvýši sa produktivita, sklad sa stane príjemnejším miestom, zníži sa statická elektrina

- Taviarne a huty: efektívne ochladzuje vzduch pre pracovníkov, aj za najnepriaznivejších podmienok

- Autodielne: v priestoroch s chladeným vzduchom sa pracuje lepšie a efektívnejšie

- Továrne: ochladením vzduchu systém pomáha vytvoriť produktívnejšie pracovisko s čerstvým a sviežim vzduchom - Miesta určené pre skladovanie horľavín: predchádza samovoľnému vzplanutiu

- Núdzové prípady: keď klimatizačné zariadenie vypovedá spoluprácu

- Tlačiarne: automatické nanášanie farieb je účinné len pri dostatočne vysokej hladine vlhkosti vzduchu

- Maliarske komory: viaže poletujúci prach

Charakteristické oblasti nasadenia zvlhčovacích zariadení na odstránenie prachu:

- šlepy a miesta na nakladanie lodi- rozbúranie cestného povrchu - uholný prach - konečné body transportných liniek - regulácia poletujúcej pahreby - baníctvo - kameňolom - zemné práce - huty - silá na obilniny - skupinové závody - mlyny - cementárne - náklady - maliarske komory

zvlhčovač vzduchu priemyselný, priemyselný zvlhčovač vzduchu, priemyselne zvlhčovače vzduchu, priemyselné zvlhčovanie vzduchu, chladenie letnej terasy, chladenie terasy, chladenie vodnou hmlou, chladenie vodnou parou, regulacia vlhkosti, adiabatické chladenie, ako regulovať vlhkosť v sklade, ochladzovanie parou, vodná hmla chladenie, průmyslové zvlhčování, zníženie prašnosti, znižovanie prašnosti, zvlhcovanie vonkajsich priestorov,

| Úvod | SANfog | Produkty | Miesta implementácie | Foto + Video | Referencie | NewsLetter | Na stiahnutie | Kontakty | Mapa stránky |

Copyright 2009 © SANFOG s.r.o. E-mail: info@sanfog.com. Všetky práva vyhradené. Designed by E-studio.sk